iGWeb: Secció de Forex

Secció de ForexEl mercat de divises o mercat canviari, també conegut com a Forex (abreviatura del terme anglès For eign Ex change), FX o Currency Market, és un mercat mundial i descentralitzat en què es negocien divises.

Aquest mercat va néixer amb l'objectiu de facilitar el flux monetari que es deriva del comerç internacional. És, de llarg, el mercat financer més gran del món, arribant a moure un volum diari de transaccions al voltant de cinc bilions de dòlars nord-americans (USD), més que tots els altres mercats borsaris del planeta combinats.