Telescopis

Què és un Telescopi?

Un telescopi és un sistema òptic que permet veure objectes llunyans, tot ampliant-ne la seva mida angular i la seva lluminositat aparents. Probablement els telescopis són l'eina més important en astronomia i astrofísica. Tot i que amb la paraula "telescopi" hom s'acostuma a referir als telescopis òptics, hi ha telescopis per a gairebé totes les freqüències de l'espectre electromagnètic.

Tot telescopi òptic està format per un objectiu i un ocular. L'objectiu forma una imatge (normalment real) de l'objecte llunyà sobre el seu pla focal; aquesta imatge és llavors ampliada per l'ocular o bé impressionada sobre una pel·lícula fotogràfica o detectada per una càmera CCD. Si l'objectiu és una lent es parla de telescopi refractor, si l'objectiu és un mirall còncau es parla de telescopi reflector; si utilitza una combinació de lents i miralls s'anomena telescopi catadiòptric.

(*) Infomació obtinguda del Viquipèdia.


Qui el va inventar?

Generalment, s'atribueix la invenció del telescopi a Hans Lippershey, un fabricant d'ulleres alemany, que l'hauria patentat el 2 d'octubre de 1608. No obstant això, el 1959, un treball de recerca de José María Simón de Guilleuma (1886-1965) ho va negar al·legant que havia descobert proves que assenyalaven que el fabricant d'ulleres d'origen francès Joan Roget, havia inventat el telescopi abans de la patent de Lippershey i que els fabricants d'ulleres neerlandesos havien copiat el seu dispositiu. Guilleuma es basava en una referència d'un llibre publicat el 1618, Telescopium: sive ars perficiendi novum illud Galilaei visorium instrumentum ad sydera in tres parts albira (Telescopi, o la tècnica i sentit de la nova visió de Galileu dels estels, en tres volums) de l'italià Hieronymi Sirturi Mediolanensis (conegut com a Girolamo Sirtori de Milà) en el qual l'autor descriu una reunió el 1609 a Girona d'ell amb un fabricant d'ulleres, un «vell marcit» anomenat Roget, que sostenia haver inventat el telescopi. Guilleuma va investigar a partir d'aquest esment en el registre de defuncions de la Catedral de Rodez a Avairon i va trobar que hi havia una família Roget de fabricants d'ulleres,fet que el va portar a la conclusió que el fabricant d'ulleres de la història de Sirtori era aquest mateix Joan Roget.

El 1958, dins d'aquest context, i basat en dades d'arxiu, Simón-Guilleuma va aportar proves documentals de que, abans de 1593, en aquests tallers barcelonins s'hi havien construït "ulleres de llarga vista". Com primer exemple, al març d'aquest any (1593) va morir Pere de Cardona, destacada personalitat de l'oligarquia ciutadana, que va deixar entre els seus béns una "ullera llarga guarnida de llautó", curosament descrita per l'escrivà, que ressalta la seva part òptica i la seva muntura allargada d'uns vint centímetres. Dit instrument, que segurament va ser una obsequi de l'artífex constructor, va passar a ser possessió de la seva vídua i més tard del seu fill. Pocs anys més tard, apareixen proves de que altres aparells semblants estaven en poder de diversos acomodats mercaders de Barcelona: Jaume Galvany tenia una "ullera de llarga vista" que es va vendre en pública subhasta, després de la seva mort (1608), per cinc sous; Honorato Graner, mort el 1613, posseïa també una "ullera de llauna per mirar de Lluny".

Aquesta reivindicació va ser més endavant considerada i investigada per l'historiador Nick Pelling en un article d'octubre del 2008 a la revista History Today, en el que intentava reconstruir els moviments de Lippershey i d'altres inventors neerlandesos abans de la sol·licitud de la patent. Trobà que era plausible que hi hagués hagut una connexió amb Roget. L'invent de Roget hauria estat copiat (segons aquesta investigació) per Zacharias Janssen, qui el dia 17 d'octubre de 1608 (dues setmanes després de la patent de Lippershey) va intentar patentar-lo. Poc abans, el dia 14 d'octubre, Jacob Metius havia intentat també, patentar un telescopi. Van ser aquests fets els que van despertar les suspicàcies de Nick Pelling qui, basant-se en les investigacions de Josep Maria Simón de Guilleuma (1886-1965) publicades el 1958, va defensar també, que el legítim inventor fou Joan Roget el 1590.

Una altra evidència que els historiadors creuen que podria ajudar a establir la prioritat és un testament del 10 d'abril de 1593 datat a Barcelona, on Pere de Cardona va llegar a la seva esposa una "ullera llarga guarnida de llautó" i encara que Pelling en una entrevista a la BBC al traduir-ho per "long-eyeglass decorated with brass", va dir que en anglès també podria descriure una lupa, va afegir que l'única traducció de "ullera de llarga vista" a l'anglès: "eyeglass/telescope for long sight" de 1608 sona més com un telescopi de Roget.

(*) Infomació obtinguda del Viquipèdia.


Lectures addicionals

Articles per a ampliar i aprofundir sobre els telescopis:

(Article capturat d'internet i que he traduït on hi ha una detallada informació tècnica de cadascun dels principals tipus de telescopis existents a l'actualitat)

(Una traducció d'un altre article d'aquests que corren per la xarxa on podràs trobar les caractístiques dels principals telescopis amb les avantatges i inconvenients, molt útil sobretot per al procés d'elecció en l'adquisició d'un telescopi)

(Sovint és la part del telscopi a la que prestem menys atenció i de seguida que ens endinsem en el mon de l'astronomia, esdevindrà d'allò més important, tant a l'hora de fer astrofotografies com qualsevol tipus d'observació amb CCD, etc)

Imatge Astronòmica del Dia

GNU / Linux

  • És segur i privat.
  • Fiable i totalment personalitzable.
  • Lliure en ús i actualitzacions.
  • Fàcil d'instal·lar.
Visita l'APOD